70-settene

INGRESS

Sett nr. 1

har nettopp passert Bjørkedal som tomtog 23. januar 2004.

Sett nr. 2 kjører inn på Sem på åpningsdagen for det nye dobbeltsporet 5. oktober 2001. Sett 11 er også med.

Sett nr. 3 Tog 822 ved gamle Bremsa bru mellom Skoger og Sande på Vestfoldbanen 29. september 2001. Denne strekningen er nå historie.

Sett nr. 4 Tog 823 sør for nedlagte Skogtveit (Skautvet) hp. mellom Larvik og Oklungen 5. september 2003.

Sett nr. 5 Tog 316 ved Leirsund på Gardermobanen 19. februar 2003.

Sett nr. 6 Tog 823 kjører inn på Sem stasjon 4. mai 2001.

Sett nr. 7 Tog 819 på det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen ved Gutu 5. oktober 2001.

Sett nr. 8 Tog 207 på Movatn 28. september 2003.

Sett nr. 9 Tog 826 på Sande stasjon 5. oktober 2001. I spor 1 står 18.2247 med tog 821.

Sett nr. 10 Tog 826 mellom Kjose og Eikenes 4. mai 2001.

Sett nr. 11 Tog 809 ved Eikenes 4. september 2002.

Sett nr. 12 Tog 818 på Larvik stasjon 18. oktober 2001.

Sett nr. 13 Tog 817 har nettopp passert Kjose stasjon 5. september 2003.

Sett nr. 14 Tog 319 på Mork bru 7. juni 2004.

Sett nr. 15 Tog 817 på Bru over Bærugdalen, eller Bærugbrua som den gjerne kalles, 4. mai 2001.

Sett nr. 16 Tog 822 på Bru over Farriselva i Larvik 4. mai 2001.

Tilbake til menyen