Avskjedstur på Numedalsbanen 29. desember 1988

Torsdag 29. desember 1988 var min siste tur med tog på Numedalsbanen før nedleggelsen av persontrafikken. Jeg snakket med lokomotivførerkompis Knut Arne Olsen på telefonen dagen før, og da ba han meg om å komme tidlig, for han hadde noe spesielt på gang. Da jeg kom til Kongsberg stasjon så jeg hva han hadde funnet på. Lokomotivstallportene sto åpne, og de fire 86-motorvognene var kjørt litt fram og sto med lysene på! Vi fotograferte, og jeg opplevde dette som litt av en høytidsstund!

86.15, 86.20, 86.25 og 86.12 i lokstallen på Kongsberg.

Lokomotivfører Bjørn Melquist.

86.20 med G-vogn (Pt 599) på Lampeland stasjon.

Eie holdeplass sett gjennom frontvinduet.

På Flesberg ble det et lengre opphold for behandling av gods. Her åpner stasjonsmester Kåre Haugen den medfølgende His-vogna.

Flesberg stasjon, Kåre Haugen lemper ut gods.

Denne dagen var det også med skikkelig tungt gods, og toget har flyttet seg til den lille lasterampa.

Konduktør og passasjerer på Kjome hp. Selv om holdeplassnavnet ble endret fra Kjomme til Kjome i 1931 ble aldri de gamle holdeplasskiltene byttet ut.

Mye gods losses på Rollag stasjon.

Tråen holdeplass.

Veggli stasjon. Alf Haugland og konduktør lemper ut gods.

Stasjonsmester på Veggli, Alf Haugland.

Pt. 599 på Selsteigen hp.

Ole Andreas Teigen med barnebarn på Eidstryken.

86.20 på Norefjord stasjon.

Rødberg stasjon. Motorvogna har kjørt rundt og fått hengt på enda ei godsvogn.

Den nye tid, Numedalsbussen på Rødberg stasjon. BM 86.20 titter skeptisk fram bak.

Grethe Berg på Rødberg stasjons gaffeltruck.

Vi er på vei nedover igjen. Pt. 598 på Norefjord stasjon.

Ole Andreas Teigen (Ola).

Tilbake til menyen