Blant Y1-vogner og tyttebær på Bratsbergbanen

På en ekspedisjon Andreas W. og jeg hadde til Svartufs på Bratsbergbanen i april 2005 så vi ei overgangsbru mellom Svartufs I og Franstjern tunnel hvor det så ut til å være flotte fotomuligheter. Vi forsøkte å komme bort dit, men måtte til slutt melde pass da vi ikke kunne komme over Sagtjernelva. 23. september forsøkte vi på nytt, og nå gikk vi til angrep fra Valeseter og gikk ovenfor elva og sporet. Denne gangen fant vi fram og vi fikk tatt en rekke bilder både på stedet og underveis.

Vi fulgte en tømmervei som går parallelt med jernbanen. Det har vært mye tømmerhogst her de siste årene, og steder som tidligere var helt uegnet for jernbanefotografering ligger nå åpne og innbydende.
Dette er Y1 1350 (tog 2579) øst for Valeseter.

Samme tog fotografert like etterpå. Såtekollane i bakgrunnen.

Like før Franstjern tunnel går jernbanen helt inntil elva. Der fotograferte vi Y1 1300 (tog 2580).

På en flat stein lå et gammelt knust vognskilt av støpejern. Det har nok for lenge siden falt av ei G2 eller G3-vogn.

Her er overgangsbrua som var målet for turen. «OG for tømmervei km 166,65», som den var benevnt hos NSB.

Brua er helt uten veiforbindelse på begge sider. Der det tidligere var tømmervei, står nå småtrær og kratt tett, og det er bare skogens ville dyr som sørger for vedlikeholdet av et tråkk. Det kan nok være like greit, for tredekket på brua er svært råttent, og det hadde neppe gått bra med kjøretøyer med to tonns akseltrykk utpå her nå.

Her har vogn 1350 nettopp kommet ut av Svartufs II tunnel. Toget er 2582.

Bilde tatt i motsatt retning av vogn 1300 og tog 2583.

Det var mange gamle avstandsmerker å se. Dette er hundremetersmerket for km 166,7.

Tilbake ved Valeseter. Tog 2584 har passert på vei til Notodden.

Dette ble dagens siste tog på Bratsbergbanen for oss. Y1 1350 (tog 2585) ved bru over Mortetjernbekken ved Valeseter.

Tilbake til menyen