El 1 på tur til Grenland

16. oktober 1988 var Norsk Jernbaneklubb (NJK) på tur til Grenland med nyrestaurerte El 1.2001. Jeg var med på noe av turen. Det var en mørk, regntung høstdag som gjorde det vanskelig å fotografere. Under er noen bilder jeg har greid å true fram fra et noe undereksponert resultat tatt på T-MAX 400 film.

Utfluktstoget på Eidanger stasjon. Mange var ute for å se på de fire El 8-lokomotivene som sto der til hugging.

Eidanger stasjon.

Fotokjøring på Breviksbanen på vei nedover.

1.2001 på Brevik stasjon. Stasjonsbygningen pusses opp.

Lokomotivfører Erik Borgersen.

På vei oppover igjen. Her er det fotokjøring ved innkjør Eidanger.

Veterantoget på Skien stasjon.

Skien stasjon.

Her er vi nede på Skien G.

Skien G.

Skien G. Lokomotivfører Jacob Laugstøl slapper av.

Tilbake til menyen