En ettermiddag på Randsfjordbanen

Randsfjordbanen hadde jeg ikke stort kjennskap til, og torsdag 22. august 1991 ville jeg prøve å gjøre noe med det.

Første bilde ble tatt av et 68-sett (tog 535) på brua over Bingselva ved Skotselv.

Døvikfoss bru over Drammenselva ved Åmot har beholdt sit gamle utseende fra smalsportida.

I skarpt motlys ble 16.2201 med Et 63 fotografert på Døvikfoss bru.

68-sett (tog 537) Kattfoss bru.

Bru over Skjærdalen ved Tyristrand er ganske identisk med bru over Hengselva og bru over Kolsetelva, men på grunn av at den er lav og bygget på flatmark inne på et industriområde, er den ikke så imponerende som sine slektninger på Sørlandsbanen.

Enda et vanskelig motlysmotiv, 16.2208 med Et 65 på Tyristrand stasjon.

14.2181 med Gt 5362 på bru over Soknaelva ved Ask.

Nakkerud stasjon. Bygningen ble revet i 1992.

Planovergang og gammel butikk ved Drolsum stasjon.

Drolsum stasjon. Stasjonsbygningen ble revet ikke lenge etter at bildet ble tatt.

Tilbake til menyen