En februardag mellom Larvik og Sandefjord

At materiellet på Vestfoldbanen en fotodag i februar er ensformig, tror jeg ingen er uenig i. Innen de lokomotivtrukne rushtidstogene kommer utpå ettermiddagen, er fotolyset forlengst borte, så noe annet enn 70-sett kan en ikke regne med å få avbildet her på denne årstiden. Men uansett var turen denne dagen en vitamininnsprøytning, med så fint vær som det bare går an å ønske seg i årets korteste måned.

Tog 811 ved Grøtting 25. februar 2005.

Tog 824 mellom Bærløkka og Jåberg.

70.016 (tog 815) mellom Bærløkka og Jåberg.

Tog 826 ved Skalberg.

Tog 871 mellom Skalberg og Lauve.

Tog 828, også mellom Skalberg og Lauve.

Tilbake til menyen