En time i Drammen

Den 9. oktober 2006 tok jeg en tur til Drammen for å ta den fine, gamle bebyggelsen i Tordenskiolds gate og Tollbugata, samt den gamle tollboden og kaianlegget der i øyesyn. Underveis benyttet jeg anledningen til å ta noen togbilder.

Green Cargo ved Lier hp.

Tog 1665 på samme sted som forrige, men fotografen har flyttet seg nærmere sporet.

Tog 1664 kjører ut av Lieråsen tunnel og inn til Lier hp.

Fire minutter seinere akselererer samme tog ut fra Brakerøya hp.

Tog 504 i form av et dobbelt 72-sett på brua over Drammenselva, Bragenesøløpet.

Tog 76 på brua over Drammenselva, Strømsøløpet.

Tilbake til menyen