Fra Frogners jorders halmstubb

Torsdag 10. mars 2005 så ut til å bli en fin dag med godt fotolys, og siden jeg hadde fri og behov for mosjon og frisk luft, tok jeg toget til Frogner på Hovedbanen. Temperaturen var litt under null og det var nesten ikke snø. Med andre ord vær- og føreforhold ideelt for jordevandring.

Tog 1614 like sør for Frogner stasjon.

Fire minutter etter at jeg hadde fotografert 614, dukker plutselig kongetoget, dagens bonusmotiv, opp på vei sørover. Heldigvis beffinner jeg meg på et sted med god utsikt til jernbanen, og med skuddklart kamera.

Tog 1617 på Hovedbanen sør for Frogner stasjon.

71-sett på Leira bru på Gardermobanen.

69.078 (tog 1668) ved Børke sør for Frogner.

71-sett på Leira bru på Gardermobanen.

14.2177 med Gt 5712 på Børke bru.

69.041 (tog 1670) på Børke bru.

72.006 (tog 1622) på Børke bru sør for Frogner.

69.078 (tog 1669) på Hovedbanen ved Børke.

72.017 og 026 (tog 1624) kjører inn på på Frogner stasjon.
Her passet det å sette strek. Dagslyset var i ferd med å bli redusert, og jeg hadde tråkket rundt i Frogners jorders halmstubb i fem timer.

Tilbake til menyen