Gjøvikbanen 7. mars 2003

For andre gang vinteren 2003 tok Andreas W. og jeg en tur langs Gjøvikbanen. Forrige gang, 24. januar, tok vi for oss strekningen Nittedal- Lunner. Denne gangen ville vi se nærmere på øvre delen av banen.

Første stopp var Stryken, hvor det nærmet seg togtid. Her er tog 246 og 239 i henholdsvis spor 2 og 1.

Tog 239 kjører ut fra Stryken stasjon.

Mens vi var på Stryken, benyttet vi anledningen til å besiktige det fine vanntårnet der. Det hadde tydeligvis fått en utvendig oppussing nylig, men en del ut mot sporet gjensto av en eller annen grunn.

På Roa har 18.2244 ankommet med tog 208.

En karakteristisk bygningstype for Gjøvikbanen. Arkitekt Paul Dues «Stationsbygning 2den Kl.» på Gran.

Jaren stasjon.

Tog 248 på Jaren stasjon.

17.2223 med tog 205 på Jaren stasjon.

Til bl.a. Jaren og Eina tegnet Paul Due en litt mindre bygningstype – «Stationsbygning 3die Kl.»

En kjapp tur innom Bleiken stasjon.

Bleiken stasjon med banebu og dresinskur i forgrunnen.

Hennung beskjedne ekspedisjonsbygning med pulttak.

Det er en stund til tog 210 kommer, og det passet bra. Biltaket dekkes på med matpakker og termoskaffe.

Omsider kommer tog 210, i dag trukket av 17.2223.

Det var ikke noe tog da vi var på Bleiken, så vi bestemmer oss for å dra tilbake dit for å fotografere tog 207. Her kommer det inn på stasjonen trukket av 18.2241.

Det er avgang for tog 207 fra Bleiken.

Ekspedisjonsbygningen på Hågår.

Ved Eina stasjon går to ganske like bruer side om side over Einavannet. Den nærmeste er for Gjøvikbanen, og den andre for Valdresbanen.

Eina stasjon.

Stasjonsområdet på Eina med lokstallen og mange flisvogner.

Mens vi var på Reinsvoll stasjon kom 18.2241 med tog 212.

Reinsvoll stasjon.

Raufoss stasjon ble siste stopp for oss denne dagen. Dagslyset var på vikende front, så vi bega oss på hjemvei.

Tilbake til menyen