Til Gjøvik på årets siste dag 2005

På årets siste dag i 2005 var jeg en tur til Gjøvik med tog 205. Vinteren var så hvit og fin som man kunne ønske seg. Rene julekortstemningen oppover Gjøvikbanen. Forkjølet var jeg så det holdt, men noen bilder fikk jeg allikevel tatt.

På Roa stasjon dristet jeg meg ut for å ta turens første bilde.

Bleiken stasjon.

Eina stasjon.

Et bilde av Reinsvoll tatt gjennom vinduet i forbifarta.

Vi passerer Breiskallen.

Framme på Gjøvik.70.002-settet i spor 1 på Gjøvik stasjon.

18.2250 med tog i spor 4.

Utsikt fra skiftebua.

Ifølge folk som har greie på det, har denne morsomme, lille doningen Volvo-motor og er skrudd sammen av Kalmar. Før fantes de på de fleste stasjoner over en viss størrelse, men var på denne tiden sjelden å se.

Tilbake til menyen