Jernbanearkeologi langs Hardangerbana – dag 1

Vi ankom Granvin i åttetida på kvelden, mandag 8. august 2005, etter en flott biltur over Haukeli og ferge Utne-Kvanndal.
Jeg fikk aldri oppleve Hardangerbana i drift, og først 20 år etter at driften ble innstilt, fikk jeg se de sørgelige restene av denne dylliske sidebanen.

Det er ikke stort igjen på Granvin som minner om at det har vært jernbanestasjon her, bortsett fra den massive godsrampa, og vi kan ane traseen ut fra stasjonen. Stasjonsbygningen er revet, men trappa står igjen.

Dette bildet er tatt i motsatt retning, mot stasjonen. Det ligger fortsatt igjen en del sviller hist og pist.

På Granvin kai, Hardangerbanas absolutte endepunkt, ligger det igjen en hundre meter spor i betongen.

En og annen betongstolpe står igjen langs banen. De er fortsatt behengt med isolatorer og rustne jernvarer.

Den 36 m lange brua over Granvinelva ligger noen få hundre meter utenfor Granvin stasjon.

Dette er brua over Granvinelva og RV 7 ved Kollanes. Brua er bygget sammen med veiundergangen hvor riksvei 7 tidligere gikk.

Brua sett fra en annen vinkel. Kollanes hp. lå på høyresida i kurven bortenfor det røde huset.

Fra like ovenfor brua og fram til Nesheim stasjon har traseen fått asfaltdekke, og er i dag turvei. På dette stedet lå sannsynligvis holdeplassen Kollanes.

Ved ca. km 409,8, ligger denne overgangsbrua.

Nøyaktig hvor Selland hp. lå, fant vi ikke ut, men kanskje det var like ved denne lille brua over en bekk.

Ovenfra er det ikke stort ved denne brua som fanger interessen, men tar man en titt fra siden, vises dette flotte lille steinhvelvet.

Her er et bilde av "Nye Hardangerbana" med ekstra bredt spor. Banen er funksjonabel og har til og med rullende materiell! En lokal skytebane har bygget jernbanen av stolper og skinner (sannsynligvis) fra Hardangerbana, og her kjøres ei vogn med blinker mellom skytterhuset og vollen i bakgrunnen.

Klokka var nå blitt 22, og kveldsmørket gjorde videre fotografering vanskelig. Det var på tide å finne et egnet sted å slå opp teltet for natta.

Gå til dag 2

Tilbake til menyen