Kalken

Disse bildene av «Kalken», kalktoget på Breviksbanen, ble tatt 23. februar 1990. Den vinteren var spesielt snøfattig og mild, og jeg husker vi fant hestehov ved kalkbruddet denne dagen.

Kalkbruddet på Bjørntvedt. Lokomotivetet i «Porsgrunnsenden» senker bøylen og toget skyves under siloen av lokomotivetet i «Breviksenden», hvorpå vogn etter vogn fyllers opp med kalkstein.

Sånn ser det ut fra motsatt side.

En hendig liten bærbar telefon, som vel var forløperen til togradioen. Her prater lokomotivfører Olav Andersen med togleder før toget skal gå fra Bjørntvedt sidespor og ut på hovedsporet.

Kalktoget på Brevikbanen fotografert fra forreste lokomotiv.

Her er vi inne i tømmetunnelen til Norcem.

Dagens siste tur er unnagjort, og kalkvognene er parkert inne i tunnelen. Her er 11.2003 i kraftig motlys med Norcem i bakgrunnen.

Olav Andersen kobler sammen lokomotivene som skal gå til Skien som løslok.

El 11.2102 og 2103 som L 222 ved Eidanger.

Tilbake til menyen