Kragerøbanen 12. september 1988

Kragerøbanen husker jeg som en vanskelig bane å fotografere. Problemet var ikke å finne bra fotosteder, men mangelen på tog! Toggangen var mildest talt glissen - tre togpar morgen og formiddag, og to på ettermiddag og kveld etter en togfri periode midt på dagen på rundt fire timer! Turen mellom Neslandsvatn og Kragerø tok kun en drøy halvtime. Togene kjørte fort, hadde få stopp, og siden veien langs banen til dels var smal og svingete, lot det seg ikke gjøre å få tatt bilde på mer enn ett sted av hvert tog. Allikevel tok jeg av og til den rundt 10 mil lange turen fra Bø dit for å ta bilder, og i tiden før nedleggelsen 31. desember 1988 ble det ganske ofte.

Dagens første bilde ble tatt av tog 2554 ved Støa i sørenden av Tyvann. Dessverre noterte jeg ikke hvilken vogn som trafikerte banen denne dagen.

Tog 2555 på fyllinga like nord for Kammerfoss.

Stasjonsområdet i Kragerø bar tydelig preg av at banens dager snart var talte. Ugressbekjempelse og alminnelig vedlikehold var forlengst opphørt.

Skilt på stasjonsvogn.

Lt 2556 står klar.

Personale i godsluka. Jernbanefullmektig Arvid Beilgård og stasjonsfullmektig Per Stian Ekeland.Kragerø stasjon i fugleperspektiv.

Stasjonsbygningens gateside.

Stasjonens adkomst fra bryggesida.

Stasjonsområdet på Sannidal.

G-vogn og losjivogn på Merkebekk stasjon.

Endebutt på Merkebekk nede i vannkanten ved Nedre Tokke. Årstallet 1936 er påført.

Heldøla holdeplass.

Eskilt holdeplass.

Lt 2556 på brua over Heldøla ved Eskilt.

Krageøbanens sporvedlikehold var også nærmest oppgitt på denne tida. Her er dumper i sporet ved Eskilt.

Tilbake