Langs Drammenbanen i høstfarger

Mandag 11. oktober 2004 var vi på fototur langs Drammenbanen - i fint fotolys, og maksimale høstfarger.

Flytog passerer Blommenholm.

70.015-settet (tog 815) ved Billingstad.

69.035-settet ved Billingstad.

72-sett ved Bruset mellom Hvalstad og Vakås. Vi ser Hvalstad tunneler og Skaugumåsen i bakgrunnen.

69.075 på samme sted som på bildet over.

70.002 (tog 817) også på samme sted.

Vi har forflyttet oss til et sted mellom Billingstad og Hvalstad. I ei glipe i vegetasjonen kommer et flytog til syne.

Det bygges nytt dobbeltspor. Er det Åstad det heter? Traseen er ferdig og master er satt opp, men sporet er ikke påbegynt.

Vi forflytter oss stadig, og står nå ved tunnelene vi fotograferte tidligere. 73.008 (tog 81).

Flytog på samme sted.

Til slutt en rask avstikker til Spikkestadlinja. På Heggedal stasjon har 69.056 (tog 2297) på vei mot Spikkestad ankommet.

Like etter kommer 69.079 (tog 1129) fra Spikkestad inn.

Tog 1128 ved Heggedal.

Fotolyset er i ferd med å svinne hen, og siste bilde fra turen blir dette, av 69.063 ved Gullhella hp.

Tilbake til menyen