For første gang langs Østre og Vestre linje

Med et todagers besøk på Ås, var det selvsagt med i planene at jernbanen i nærområdet skulle utforskes. Jeg hadde ikke vært her før, så kart og grafiske ruter ble nyttige hjelpemidler.

Fredag 5. april 1990. Første stopp var Kråkstad stasjon. Der sto disse morsomme, gamle røde vognene. Lite visste jeg da at dette var tilholdssted for en gjeng grillende trainspottere og modelljernbanefantaster.

Det skjedde litt mens jeg var på Kråkstad. 14.2168 suser forbi med godstog 4926.

Tog 175 til Mysen kommer inn og stopper. TXP er i farta.

Så bar det videre mot Tomter. Det nærmet seg tida for utenlandstog, men jeg fant ikke noe fint fotosted, og måtte ta til takke med første mulighet. Jeg kom meg ut av bilen, men før jeg hadde rukket å komme i posisjon, var toget der. Ergelig, når det vanker et såpass eksotisk tog!

Bedre ble det da jeg kom til Tomter stasjon, for der holdt El 16.2217 på med skifting.

16.2217 har skiftet fra seg, og står klar til avgang med Gt 4923B.

Jeg hadde hørt at det skulle være et par lange, flotte bruer ved Tomter, og at den søndre var meget fotovennlig. Det viste seg å stemme, så jeg ble en stund der. På bildet er tog 178 på vei over den 177 meter lange Hobøl viadukt.

69.018 ved ca. km 22 like sør for Spydeberg. Toget er 183B.

Litt lenger sør, ved tidligere Glende hp. ble tog 184 fotografert i bølgete kulturlandskap. Et riktig bra fotosted. Gården bak toget heter også Glende.

Foran stasjonsbygningen på Eidsberg sto denne gule pakke- eller baksemaskinen.

Gautestad stasjon med godsvogner.

På Sarpsborg stasjon er 13.2138 på vei inn med tog 145.

Også på Sarpsborg stasjon. 16.2201 med tog 491.

Neste dag tok jeg for meg etappen Onsøy-Moss før jeg tok fatt på hjemreisen.
Ved Rygge stasjon fant jeg et inngjerdet område med en del artige tankvogner. Det viste seg å være bensinvogner merket «Luftforsvaret Rygge»

Det pågikk utskifting av kjøreledningsopplegg i området, og på Rygge stasjon sto elrevisjonsvognene 3.31, 3.32 og 3.33.

Ved Rygge dukket det opp et rart tog, sannsynligvis tog 148. 13.2126 foran, og etter det to 68-sett, begge med bøylene oppe. Dessverre kom dette toget litt brått på, så jeg fikk ikke med bakenden. Husker ikke om det var noe mer bak 68-settene.

Di 2.852 på Moss stasjon.

11.2095 med tog 465 ankommer Moss stasjon.

Hjemturen startet maritimt, med Bastøyferga fra Moss til Horten. Da vi hadde kommet godt ut fra land så jeg at det kom et tømmertog trukket av et El 14-lokomotiv. Klikk!. Fotografisk er ikke dette bildet stort å skrive hjem om, men jeg synes det er litt morsomt å ha tatt et bilde av et tog i fart fra ferga, da.

Tilbake til menyen