Med K 6480 til Tinnoset og Gransherad

Vinteren 1992 ble det kjørt en del tømmertog fra Gransherad til Larvik og Sokna. Tirsdag 18. februar gikk første tog, kipptog K 6480 oppover med tomme Rps-vogner. Dette måtte jeg få med meg.

13.2121 med K 6480 har ankommet Tinnoset...

...og lokomotivet går rundt.

Vekselen i nordenden av stasjonen er lagt over. Da skulle det bare være å kjøre tilbake og koble seg på og kjøre RPS-ene ned til Gransherad.

Men så enkelt er det ikke! Noen har låst vekselen, og nøkkel finnes ikke tilgjengelig. Man står på en måte med skjegget i postkassa!

Kreative, erfarne jernbanefolk melder ikke uten videre pass. Her har man tryllet fram hammer og meisel, og problemet er øyeblikkelig løst. Lokomotivfører Trond Bjørnar Johansen kommer med entusiastiske tilrop.

Da er vi i gang igjen.

Kippen har kommet seg ned til Gransherad og tømmervogner skiftes inn på sidesporet.

Gransherad stasjon med stasjonsmesterboligen. Det var to ganske identiske bygninger her, begge ombygd fra arbeidsbrakker. Den andre var stasjonsbygningen som ble solgt til private og flyttet til et lastebilfirma på Hørte i Saudherad.

Gransherad. Det er like før det bærer nedover med løslok.

Ja, det var alt.

Tilbake til menyen