Myrdal-Berekvam 2005

Torsdag morgen den 11. august - etter en dobbelt frokost og en bøtte kaffe på Heimly pensjonat i Flåm, var vi klare for dagens togjakt med skarpladde kameraer. Vi satte kursen mot Berekvam, og meningen var å fotografere tog 1852 på vei dit. Det gjorde vi , men bildet ble ganske kjedelig. Grønt tog i grønt, anonymt landskap er ikke det aller mest spennende, og krever noe ekstra av omgivelsene.

Litt bedre ble det på Berekvam stasjon der det var kryssing mellom tog 1851 og 1852. Vi ble med 1852 opp til Myrdal for å bruke formiddagen der.

Fra toget tok jeg dette bildet av veien vi skulle gå på seinere på dagen. Flåmsdalen har så mange vakre partier at det er nesten ikke til å tro. Øverst er Myrdal stasjon.

På Myrdal kom et dobbelt 69-sett, tog 1834, inn og skulle ha et opphold på rundt 20 minutter før returen til Voss. Toget besto av BS 69.620/BM69.002 pluss 69.069-settet.

Etter rutetabellen var det godstogtid, og vi trakk bort til sørenden av stasjonsområdet. Helt rutemessig kom 16.2210 ut av den 5311 m lange Gravehalsen tunnel med Gt 5510.

Tog 609 kom og skulle ha et opphold på 40 minutter. Plattformfotografering blir litt kjedelig i lengden, så det bar ut i den ville naturen for å finne et høyt ståsted for å få stasjonen i fugleperspektiv. Et steinras oppe i fjellsida så ut til å være et høvelig sted. Her er 18.2248 med tog 609 fotografert fra ura.

Det var 25 minutter til tog 602s ankomst, og til 609 hadde avgang. Hadde planlagt å ta bilde av disse togene på fyllinga mellom stasjonen og Gravehalsen tunnel, men noen ville det annerledes, for bare et par minutter før toget kom, kom tåka veltende. Jeg hørte at 602 kom og at 609 dro, men kunne ikke se noe som helst. I neste øyeblikk forsvant tåka like fort som den hadde kommet! Denslags hendelser påvirker hømøret i negativ retning - jeg ble sur og tverr og bestemte meg for ikke å forlate røysa før jeg hadde fått mitt bilde av tog på fyllinga, og til tross for at jeg kunne se kollega Westheimer nede på flata, virrende rundt i uvisshet om hvor jeg var, ble jeg trassig sittende i godt over en halv time, til Gt 5502 endelig kom og reddet situasjonen. Etter dette vurderte jeg å gå til anskaffelse av mobiltelefon til turbruk!

Rekka med funksjonær- og vokterboliger ved Myrdal stasjon.

Den flotte vokterboligen i enden av husrekka har ikke blitt vedlikeholdt på mange år, og det ser ut til at den da ble malt med malingsslanter man rasket sammen. Her er rødt, hvitt, lys blått og oker i skjønn forening.

Idet vi begynte nedstigningen på Rallarvegen gjennom Flåmsdalen, kom tog 1856 med 17.2230 i front kjørende ut av snøoverbygget og inn på stasjonen.

Store tåkeflak feide mellom fjelltoppene, og det var dis i lufta. Derfor ble ikke alle avstandsbilder gode, men dette av tog 1859 er godkjent.

Gammel bru fra anleggstida. Øverst i bildet ses Flåmsbanas snøoverbygg ved Vatnahalsen.

Fra veien så vi en gjengrodd sti som gikk bratt oppover i lia, og vi antok at denne førte opp til Kårdal hp. Ganske riktig. Etter en tids gange på en bratt, gjengrodd og utrast sti kom vi opp til holdeplassen, som nå ikke lenger har togstopp, like utenfor Nåli tunnel.

Man kan ikke klage på utsikten fra Kårdal hp. Gården vi ser nede i dalbunnen ved Flåmselvi og Kårdalsfossen heter Kårdal.

Tog 1862 i nærheten av Blomheller hp.

Denne dagens siste togbilder ble av kryssingen mellom tog 1863 og 1864 på Berekvam. Etter dette måtte vi, noe motvillig, sette kursen hjemover til adskillig mer trivielle og dagligdagse gjøremål.

På veien over Geiteryggen mellom Aurland og Geilo, ble vi stanset og omringet av en bande skumle dyr med skjegg og horn. Undertegnede ble beordret ut av bilen av sjåføren for å flytte på dem, mens han selv ble sittende trygt i sitt metallpanser. Det viste seg at geitene bare var nysgjerrige, og da jeg gikk bak bilen, fulgte de etter, og det ble klar bane.

Tilbake til menyen