Norsk impregneringskompani

Jeg har vokst opp på Torstrand i Larvik med kort avstand til Revet sidespor og industrien der. Dette var så dagligdags at en tenkte slett ikke på at dette kunne være noe å ta bilde av. Så jeg kan gremme meg over bildene jeg ikke tok, eller glede meg over de få jeg tok. Her er i alle fall de fleste av dem, tatt mellom 1987 og 1993.

Oversikt over «Impregneringa» sett fra Oseberget.Normalspora kran. 2. juni 1987

Normalspora kran og smalspora impregneringsvogner. 2. juni 1987Smalspora impregneringsvogner.Tømmermottak med kjerrat. Det karakteristiske Oseberget i bakgrunnen. 2. juni 1987

Skd 220.181 med kipptog 8. august 1989.

Skd 220.170 med vogn fra Rockwool våren 1993.Norsk impregneringskompanis lokomotiv «Borka» våren 1993.

Norsk impregneringskompanis lokomotiv «Brona».

Øya med skiftespor og tømmerdepot for Norsk impregneringskompani. Undersbo kirkegård til venstre.

220.170 driver med skifting på Øya. Et ganske undereksponert motlysbilde, men vi lar det få bli med.

Tilbake til menyen