Oslos styggeste fotosted, dag 1

Torsdag 8. februar 2007 ville jeg gå og ta an titt på anleggsarbeidet borte ved Sørenga, Bispevika, Lohavn, Loenga, Grønlia, og hva det nå måtte hete alt sammen. Det er en voldsom anleggsaktivitet, særlig i forbindelse med senketunnelen under Oslo havn, som pågår nå for tiden. Det var minus 5 grader og et lett snødrev - altså et friskt vintervær for en spasertur. Turen gikk hjemmefra, gjennom Oslo S, utover langs den omlagte E18 til Sjursøya, opp Karlsborgveien, ned Kongsveien og gjennom gamlebyen. Her er noen bilder fra turen.

72-sett nr. 5 passerer under ei provisorisk bru for E18.

Et dobbelt 69-sett med 036 i front passerer den gamle trehusbebyggelsen ved Kongshavn.

Provisorisk bru for E18 til venstre og for gang- og sykkelvei til høyre.

72-sett nr. 21 i vakre omgivelser.

73B-sett 042, tog 113 ved Kongshavn.

Jeg hadde håpet å få med meg noe av kipptogkjøringa på havnesporet, men dessverre. Det nærmeste jeg kom var disse to biltransportvognene. Vi ser ellers tog 173 på vei til Mysen.

73.013 på vei mot Oslo ved Kongshavn. Klokka var ca. 13.15, og det skulle ikke komme noe tog sørfra på denne tida etter ruta, så dette vet jeg ikke hva var.

69-sett 045 til Skøyen i snøføyke ved kilometermerke 2,5 ved Kongshavn.

Dobbelt 69-sett på vei sørover ved Kongshavn.

Oppe på Kongsveien ga jeg meg tid til å ta noen trikkebilder. Her er Sjømannsskolen hp. hvor vogn 102 bremser ned for å plukke opp passasjerer. Vogn 109 er på vei oppover mot Jomfrubråten.

Det er fin utsikt over den provisorisk omlagte Østfoldbanen og anleggsområdet flere steder fra Kongsveien. I dag snødde det litt mye for de gode oversiktsbildene, så her er dagens siste togbilde av et dobbelt 69-sett sørfra fotografert ved Lohavn/Grønlia.

Tilbake til menyen