Stor trafikk over Roa 23. juli 2007

På grunn av arbeid på Drammenbanen en ukes tid i slutten av juli 2007, ble det kjørt mange tog over Roa. Fotokompis Roar og undertegnede la mandag 23. juli ut for å forevige noe av dette, og med Roar som motorvognfører bar det på gummihjul nordover mot dagens første fotosted, Hakadal.

Vi ville fotografere det lokomotivtrukne tog 80601 med Hakadal stasjons ærverdige tømmerbygninger som bakteppe.
18.2242 med tog 80601 passerer.

Siden Hector Rail var ventet å dukke opp like etter, turde vi ikke flytte noe særlig på oss, og ble værende på godsrampa. Etter et kvarters tid dukket 161.106-0 Deckard med Gt 81882 opp og passerte i fint driv sørover.

Så bar det nordover. Midt mellom Stryken og Harestua, Stranda tror jeg det heter der, så vi et lovende fotosted hvor vi stoppet for å avbilde tog 205.

Da vi kom til Bjørgeseter var det grønt signal ut i nordenden av stasjonsområdet, og etter noen få minutter pling, pling, plinget det borte ved planovergangen i den andre enden, og 14.2184 med Gt 85803 kom ruslende i lav hastighet.

69.70 (tog 239) på Bjørgeseter stasjon.

69.70 (tog 239) og 69.661 (tog 212) krysser på Bjørgeseter stasjon.

69.661 (tog 212) på Bjørgeseter stasjon.

14.2185 med Gt 85503 passerer Bjørgeseter stasjon.

73.002 og 014 (tog 80602) passerer Bjørgeseter stasjon.

69.067 (tog 207) på Grua stasjon.

69.066 (tog 214) på Roa stasjon.

OBAS 13.2124 med biltog passerer Roa stasjon.

69.061 (tog 241) ved km 66 mellom Lunner og Gran.

18.2245 med tog 80602 ved Kalvsjø hp. (Roa-Hønefoss)

Jevnaker stasjonsbygning.

73.013 og 005 (tog 8063) på Jevnaker stasjon.

14.2170 med Gt 5502 på Jevnaker stasjon.

Hval stasjonsbygning.

14.2181 med Gt 85805 ved tidligere Hønen hp. (Roa-Hønefoss)

70.005, tomtog til Skien ved tidligere Hønen hp. (Roa-Hønefoss)

Tilbake til menyen