Over Roa i regnvær 14. november 2003

På grunn av arbeid på Asker stasjon var Drammenbanen stengt fredag 14. november 2003. Dette førte til at blant annet Bergensbanens tog ble sendt over Roa, og det ville bli litt av hvert å fotografere på denne strekningen. Dette måtte vi få med oss, og til tross for regnevær og et minimum av dagslys, la vi i vei. Min Nikon F3 var for anledningen ladet med 800 ISO Fuji-film.

Di 8.719 med Gt 5173 på Jevnaker stasjon.

Ordentlig bergenstog med lokomotiv og vogner! Tog 80601 ved tidligere Kvellsrud hp.

To El 14 med 2166 i front med Gt 85303 ved Grindvoll stasjon.

Samme tog og samme sted. 14.2171 bak i Gt 85303.

73.016 og 007 (tog 80062) passerer Grindvoll stasjon.

16.2206 med Gt 5503 ved Grindvoll stasjon.

Di 8.719 med Gt 5176 (Follumkippen) på Grindvoll stasjon.

Tilbake til menyen