Rjukantrafikkens siste dag 4. juli 1991

Så var dagen kommet som jeg lenge hadde gruet meg til: Nedleggelsen av Rjukantrafikken, det vil si kipptogkjøring mellom Herøya og Skien, alle godstog mellom Skien og Tinnoset, fergene på Tinnsjøen og all trafikk på Rjukanbanen. Men om det var aldri så trist & leit, måtte jeg jo få med meg noe av dette.

Vi er på vei oppover Tinnosbanen med Gt 5418B. Foran oss dukker Storemo holdeplass opp.

Tidligere Grønvollfoss stasjon. Stasjonsbygningen er forlengst revet og erstattet med venteskur.

Like nord for Grønvollfoss ligger to tunneler like etter hverandre. Dette er Grønvollfoss søndre tunnel.

Grønvollfoss nordre tunnel.

Planovergang mellom Grønvollfoss og Årlifoss.

Kleivdal tunnel.

Årlifoss holdeplass.

Planovergangen for RV 37 på Gransherad.

14.2187 har ankommet Tinnoset. Skiftevognene er koblet på, og her hentes et par His-vogner fra pakkhussporet som skal plasseres foran stasjonsbygningen.

Stasjonsbygningen ryddes, og inventar lesses inn i His 210 2065-0.

Skiftevognene ryddes og klargjøres for bortkjøring.

Storegut har lagt til på Tinnoset. På dekket står lokomotivene El 5.2039 og Rj.B. 21.

Vogner trekkes av Storegut. Siste vogna er ei boggi-ammoniakkvogn.

Ole Richard Moen (Tinnoset) og Finn Anderson (Storegut) utveksler håndtrykk og et «Takk for samarbeidet».

Storegut er tømt, og kun noen biler skal være med tilbake til Mæl.

Det er klart for siste tur over Tinnsjøen for Storegut i ordinær tjeneste.

Storegut bakker ut og gjør noen lange støt i fløyta.

Så er det strake kursen mot Mæl.

Fergebrua stenges med bom av folk fra Baneavdelingen, Rjukanbanen.

Rj.B. 21, likerettervogn, El 5 og ammoniakktankvogn på Tinnoset.

14.2187 og Rj.B. 21 på Tinnoset.

14.2187 med siste godstog (Gt 5419) er klar til avgang. Lokomotivførerne Geir Vaaden og Gunnar Høgli.

Jaja - dett var dett... Øyvind Granlund og Ole Richard Moen på trappa til stasjonsbygningen.

El 14.2187 med siste godstog fra Tinnoset sør for Gransherad.

Tilbake til menyen