Sørlandstur i juli 1989

Fra 24. til 27. juli 1987 var jeg på biltur på Sørlandet for å studere sommerlige jernbaneaktiviteter i landsdelen. Her er noen av bildene.

BM 86.15 (Pt 2506) med direktevogn til Oslo ved Helle på Arendalsbanen.


Tog 2507 på Bøylefoss bru.


Tog 2508 på Bøylefossbru hp. Buttsporet ligger igjen, men vekselen er fjernet. Krana var for omlasting av gods til et trallespor som førte bort til Bøylefoss kraftstasjon.


Tog 2509 på Bøylefoss bru. På traseen i forgrunnen gikk et trallespor fra Bøylefossbru hp. og bort til kraftverket.


Skd 220.136 foran stasjonsbygningen på Vennesla.


17.2225 med Et 71 på Kristiansand stasjon.


BM 86.23 på Krossen.


Lillesand stasjonsbygning.


Gammel damplokomotivhytte fra Lillesand-Flaksvandbanen på Eikeland gård. Gjennom årene var den i bruk både som lekestue og hønsehus.


Den tidligere stasjonsbygningen på Flaksvann.


El 17 med Et 74 på Kvarstein bru.


Skd 220.138 med kipptog på Hunsfoss fabrikkers sidespor.


El 17 med Et 71 på Rugenesviadukten ved Grovane.


11.2090 og 11.2083 med kipptog K 81 ved Mosby.


Setesdalsbanens inspeksjonsvogn 3423, «Kalmartralle», på Grovane. Stein Pünther slapper av i sommervarmen.


Damplokomotiv nr. 5 med tog kjører ut fra Paulen bru.


17.2230 med Et 73 passerer Vatnestrøm stasjon.


BM 86.23 på Nelaug stasjon.


17.2223 med Et 72 og 86.23 (tog 2503) på Nelaug stasjon.


11.2090 med K 80 på bru over Nidelvas østre løp ved Nelaug.


Her står toget på Nelaug stasjon.


Vi har forflyttet oss til Simonstad, hvor Skd 220.182 er oppe fra Nelaug med kipptog. Tomme flisvogner opp, og fulle ned.


Flisvognene fylles.


Øyvind Thorsen og Andreas Hansen på Skd 220.182 på Simonstad.


Et bilde i forbifarta av den sterkt forfalne Øynes holdeplass.


Skd 220.182 med tog under overgangsbrua på Simonstadsporet ved Nelaug.


Skd 220.123 i spor 4 og 11.2090 med kipptog i spor 5 på Nelaug stasjon.


Turens gjenganger, El 11.2090, med kipptog K 81 på bru over Nidelvas østre løp ved Nelaug.

Tilbake til menyen