Sykkeltur på Kragerøbanen

Det nærmet seg et halvt år siden siste toget gikk på Kragerøbanen. Da jeg hørte at skinnene var fjernet på stasjonsområdet i Kragerø, og utvidelse av tunnelen til veiformål var nært forestående, gjorde jeg alvor av å prøve å realisere drømmen jeg hadde, om å sykle tur og retur Nesland - Kragerø på skinnesykkel. Jeg sendte et brev til NSB, Baneavdelingen, som det het den gangen, og fortalte at jeg hadde lyst til å ta en avskjedstur på banen sammen med min sønn, og om det kunne la seg gjøre. Kort tid etter lå det brev i min egen Tjønnås-brevhylle på Bø stasjon med et positivt svar: det var helt i orden, og vi ble ønsket god tur.

Søndag 14. mai kjørte jeg og guttungen til Neslandsvatn stasjon, fant et par nogenlunde brukbare sykler i dresinbua og satte utfor mot Kragerø stasjon.

Turens første fotostopp, brua over Heldøla ved Eskilt.

Dette her vet jeg ikke hvor er, så om noen kjenner stedet hadde det vært fint å få vite det.

På Heldøla var det opprettet en holdeplasskurkirkegård.

Saga holdeplass. Turens mest omstendelige fotostopp - i farger!

I fint driv forbi Sannidal stasjon i spor 2.

Her er vi ute av den 827 m lange Vadfoss tunnel og har brua over Kammerfosselva like foran oss. Turen gjennom tunnelen var herlig skummel! På grunn av kombinasjonen elendig skinnegang og ikke helt tipp topp sykler, hadde vi hatt noen leie avsporinger tidligere. Inne i tunnelen var det jo mørkt som i en sekk, så en avsporing var lite ønskelig. Vi holdt lav fart, og kom gjennom uten uhell.

Tangenheia tunnel forut - de siste 499 meterne før Kragerø stasjon. Hva ville møte oss der? Hvor langt lå sporet? Ville vi komme fram? Kun én måte å finne ut det på. Vi syklet inn i det mørke hullet og videre - sakte. Det gikk bra. Da vi nærmet oss åpningen på stasjonssiden så vi at utgangen var sperret av en anleggsmaskin, så vi lot syklene stå og ankom Kragerø stasjon til fots.

Au, au, au! Dette var leit og trist og vondt og dumt! Vi rømte tilbake i hullet og snudde syklene.

Det var litt tyngre å sykle oppover, men det gikk likevel ganske radig. Ved utkjør Sannidal måtte syklene skyves over en veksel. Å forsøke å sykle over disse var å be om avsporing.

Denne korte platebrua vet jeg ikke sikkert hva heter. Kan det være brua over Råna? Den ligger på strekningen Nesland - Sannidal.
Og dette ble turens siste bilde.

Her er svarbrevet jeg fikk fra NSB på min forespørsel om å få ta denne skinnesykkelturen på Kragerøbanen. Dette var på en tid da sånt fortsatt var mulig å få til. I dag ville nok dette blitt sett på som livsfarlig og dessverre helt umulig å få tillatelse til.

Tilbake til menyen