Tinnoset 24. april 1989

En fordel med å ha jobbet kvelden mesteparten av mitt yrkesaktive liv har vært muligheten for å benytte dagene til å dra på fototurer. Tinnoset var et ofte benyttet turmål de siste årene før nedleggelsen av Rjukantrafikken, og mandag den 24. april 1989 la jeg i vei dit igjen.

Hva var mer naturlig enn å starte dagen med det store togmøtet på Nordagutu kl. 10? Denne dagen var det ekstra «togsomt» der. I buttsporet til venstre står skoletoget, bestående av BFS 67 og BM 65. I spor 1 ser vi El 13.2144 med Et 71 som den dagen kom med WLAB 2 forrest i toget, i spor 2 en ellever med Ht 806, i spor 3 Et 72 og i spor 4 Eln&bcsp;11.2136 med Gt 5601.

I forbindelse med opprusting av kjøreledningsanlegget på Hjuksebø ble det kjørt dieselmateriell til Notodden og Tinnoset en periode fra april til juni dette året. Her står BM 86.25 (tog 562) på Holtsås stasjon.

Notodden stasjon. 86.25 har ankommet, og det har også Di 3.607 med godstog 5413 fra Tinnoset.

86.25 på vei inn i lokstallen. Siste del av dagen kjøres elektrisk motorvogntog.

3.607 på vei ut fra Notodden stasjon med Gt 5413. Mener å huske at det ble kjørt med diesel til Nordagutu og videre med el-lok derfra til Skien.

Mens 3.607 var avgårde, ble det gjort forsøk med Unimog i skifting på Notodden. Dette eksperimentet kan ikke ha falt så heldig ut, for det ble med denne ene gangen så vidt jeg vet.

Her kommer 3.607 tilbake med bl.a. tomme tømmervogner til Gransherad. Bildet er tatt fra Tinneberget, og toget kjører straks inn i Notodden søndre tunnel.

Gt 5412B passerer Lisleherad stasjon.

Fem utrangerte Q4-tankvogner på Tinnoset.

3.607 i fergeskifting på Tinnoset.

Ammoniakktankvogner trekkes av Storegut.

Fergeskifting på Tinnoset i fugleperspektiv.

Gt 5415 på Gransherad. Tømmervognene skiftes inn på buttsporet.

Tilbake på Holtsås stasjon. Tog 581, 65-sett med G-vogn på slep stopper.

Her er samme toget kommet til Nordagutu, og det losses gods med truck fra G-vogna.

Tog 502 fra Bø til Oslo V med BM 68.24 forrest har kommet inn i spor 1 på Nordagutu.

Nordagutu ca. kl. 16.25: Spor 1: 68-sett (Pt 502), spor 2: 65-sett (Pt 581), spor 3: 13.2154 med Gt 5719, spor 4: Gt 5415.

Godt gjemt bakerst i spor 5 står 14.2186 med arbeidstog.

Siste togbilde denne dagen ble tatt like sør for Nordagutu stasjon. 13.2154 har overtatt Gt 5415 fra Di 3.607 og er på vei mot Skien.

Tilbake til menyen