Tog_599 og 598 på Numedalsbanen

Lørdag var det et guffent novembervær, stort sett regnvær hele dagen. En dag som skapt for å rote i gamle bilder og ta seg en tidsreise noen år tilbake ved hjelp av scanner og skjerm. På en dag som denne ville det kanskje vært naturlig å ta for seg bilder fra en minnerik jernbanedag med sommer og sol, men sånn ble det ikke. Istedet ble det en reise på Numedalsbanen, mandag 14. november 1988, også en våt og mørk dag. Her er litt digitalisert analog nostalgi:

Skd 220.201 med Gt 5392 på Flesberg stasjon.

Tog 599 i form av BM 86.20 like før avgang på Flesberg stasjon. Sola prøver å bryte gjennom skylaget, men det blir med forsøket.

«Pt 599 på steinbrua ved Helle» har jeg notert til dette bildet. Vet ikke mer om denne lille brua enn at den ligger et lite stykke nord for Flesberg, inntil riksvei 40.

På Veggli blir det noen minutters opphold mens gods losses og lastes. På bildet er både stasjonsmester, lokfører og konduktør i sving.

Stopp på Kravikfjord for passasjer.

På Norefjord skal flere passasjerer være med, og noe gods blir lempet av.

Det virker som om flesteparten av de som tar toget er eldre damer.
På Gvammen står det en til og vil være med.

Terje Skogmo på førerplass.

Medarbeider i avisa «Fremtiden» er på Rødberg for å lage reportasje om den nær forestående nedleggelsen av Numedalsbanen. Lokomotivfører Terje Skogmo og overkonduktør Rolf Rypern beordres opp på fronten av motorvogna, mens stasjonsbetjent Grete Berg og stasjonsmester Kåre Berg befinner seg på tryggere grunn.

Så bærer det nedover i dalen som tog 598. Dette er Vrennedalen I tunnel, til daglig kalt «Forlovelsesringen», like sør for Gvammen stasjon.

Denne planovergangen er jeg usikker på hvor er, men tror den befinner seg ved Kollandsrud, mellom holdeplassene Søndre Sandnes og Midtstigen.

Ved Svendsrud hp. Flott overgangsbru med steinbue bak toget.

Norefjord stasjon.

Her er det stopp på Eidstryken hp.

Kittelsland hp. er en idyll i oppløsning. I 1947 endret holdeplassen navn fra Kittilsland til Kittelsland, men holdeplasskiltet ble aldri endret, og fikk beholde den gamle skrivemåten helt til banens nedleggelse.

Tilbake til menyen