En kveldsvandring mellom Bryn og Ryen

Fra en spasertur 4. juli 2005

Linje 2 til Ellingsrudåsen like ovenfor Brynseng. Vogn 1088 i front.

Linje 2 Østerås ved Høyenhall. Toget kommer i sneglefart rundt svingen. Vogn 1117.

Dette er årsaken til saktekjøringen. Her er det zoomet litt inn på en tydelig uregelmessig skinnegang, og vi ser det «faste» solslyngstedet ved Brynbrua. Vogn 1048 kjører forrest.

Vogn 1323 i tog til Kolsås ved Høyenhall. Litt dumt med den dominerende stolpen i forgrunnen, men ingen ting å gjøre med det. Ellers hadde det vært et fint fotosted.

1349 i tog mellom Høyenhall og Manglerud.

Vogn 1334.

1109 og 1135.

Vogn 1322.

Tog med 1113 i front kjører ut fra Ryen. Flere mennesker sitter foran og kikker ut. Dette er et skoletog med elever som skal kjøre opp, og instruktør og sensor er med.

Tilbake