En sykkeltur langs Holmenkollbanens nedre del

Bilder tatt på ettermiddagen den 18. juli 2005.

Like nedenfor Steinerud dukket denne raringen, som jeg antar er en el-revisjonsvogn, opp. MTW 100 heter den, men har en mer folkelig påskrift, «Tusseladden».

Vogn 1316 ved Steinerud stasjon.

Vogn 1342 ved Vinderen.

Tog ved Vinderen med vogn 1334 bakerst.

Mellom vinderen og Gaustad kom et T 2000-tog med vognene 2003 og 2004.

Tog med vogn 1316 bakerst kjører ut fra Gaustad stasjon.

1307 på Ris stasjon.

1329 mellom Ris og Slemdal.

1334 på Slemdal stasjon.

1327 mellom Gaustad og Ris.

T 2000 2005 og 2010 også mellom Gaustad og Ris.

Tilbake