Kolsåsbanen 27. mai 2006

En ettermiddagstur mellom Montebello og Bjørnsletta den 27. mai 2006.

1331 på Montebello stasjon.

1325 ved Montebello stasjon.

1311 på Montebello stasjon.

1320 ved Montebello stasjon.

1346 mellom Montebello og Ullernåsen.

1333 mellom Montebello og Ullernåsen.

1319 på brua over Mærradalen.

1308 mellom Montebello og Ullernåsen.

1313 ved Ullernåsen stasjon.

1330 mellom Ullernåsen og Åsjordet.

1339 ved Åsjordet stasjon.

1320 ved Åsjordet stasjon.

1328 på Bjørnsletta stasjon.

1341 ved Bjørnsletta stasjon.

1333 mellom Bjørnsletta og Lysakerelven.

Tilbake