Mellom Ulsrud og Skullerud en februardag

Det er fortsatt steder på T-banenettet jeg ikke har vært og fotografert. Torsdag 15. februar bestemte jeg meg for å «tette hullet» mellom Bøler og Skullerud, og tok linje 3 oppover. På vinterføre og i vekslende tåketetthet gikk jeg nedover til Ulsrud.

Brua for Skullerudveien er et fint fotosted for tog i begge retninger. Her nærmer tog med vogn 1054 i front seg Skullerud stasjon.

Mellom Bogerud og Skullerud er dennne undergangen for turvei. Herfra går banen i tunnel gjennom Stallerudåsen (?) fram til Bogerud. Jeg valgte største motstands vei dit, og gikk bratte lia opp til Rustadgrenda.

1048 bakerst i tog på Bogerud stasjon.

1037 mellom Bøler og Bogerud. Her er det av en eller annen ikke helt åpenbar grunn satt opp en lyktestolpe.
Har i ettertid fått opplyst at stolpen har blitt stående igjen etter at et tidligere overkjøringsspor her ble fjernet.

Like ovenfor Bøler lå tåka tett. Tog med vogn 1016 forrest.

1139 i tog ankommer Ulsrud stasjon.

1132, også på Ulsrud.

Tog nordfra ankommer Ulsrud.

Det er på tide å avslutte og komme seg på jobb. Dette bildet av tog med 1064 foran ble ettermiddagens siste.

Tilbake