Våren 2007 del 1

Bilder tatt mellom 22. mars og 2. april 2007.

1040 like ovenfor Haugerud.

1026 mellom Haugerud og Tveita.

1026 ved Tveita.

1072 like nedenfor Tveita.

Grønland stasjon.

1327 på Brynseng stasjon.

1126 ved Brynseng stasjon.

1101 mellom Lindeberg og Furuset.

1337 ved Helsfyr.

1081 ved Berg stasjon.

1328 og 1128 ved Ullevål stadion stasjon.

1322 på Forskningsparken stasjon.

1328 mellom Blindern og Forskningsparken.

1081 ved Blindern stasjon.

3105 på Blindern stasjon.

1323 ankommer Sinsen stasjon.

2004 ved Frøen stasjon.

3105 mellom Majorstua og Blindern.

1067 og 1071 mellom Majorstua og Blindern.

1340 ved Frøen.

1012 på bru ved Majorstua.

3101 ved Ensjø stasjon.

1111 på Forskningsparken stasjon.

1113 ved Bøler stasjon.

3303 på Høyenhall stasjon.

Tilbake