Våren 2007 del 3

Bilder tatt mellom 12. og 18. april 2007.

1038 ved Brynseng.

1143 mellom Brynseng og Hellerud.

T-banetog på brua over Hovedbanen og Alna ved Brynseng.

Brynseng stasjon med tog.

1082 på Mortensrud stasjon.

1076 på brua over Vinterveien mellom to tunneler mellom Skullerud og Mortensrud.

1112 på brua over Ljanselva mellom tunnel og jordtunnel for Skullerud gård mellom Skullerud og Mortensrud.

1088 ved Skullerud.

T-banetog på brua over turvei mellom Bogerud og Skullerud.

1146 ved Bogerud.

1112 ankommer Bøler stasjon.

1024 mellom Majorstua og Borgen.

1106 på Borgen stasjon.

1112 ved Smestad.

1121 ved Borgen stasjon.

1039 på Ensjø stasjon.

1310 på Majorstuen stasjon.

1068 mellom Ekraveien og Eiksmarka.

1118 mellom Ekraveien og Eiksmarka.

Tog på brua over Rideveien mellom Eiksmarka og Lijordet.

1118 på Grinibrua ved Ekraveien.

1068 ved Røa.

1095 ved Hovseter.

1068 ved Hovseter.

1119 på Mortensrud stasjon.

Tilbake