Gøteborgtrikker 2. juni 2000

2. juni 2000 tok jeg disse bildene av Gøteborgtrikker (for det meste) i Storgata og Sinsenkrysset.

SM91 282 og makker ved Brugata hp.

271 i Storgata.

293 i storgata ved Operaen.

280 med makker i Storgata.

285 ved Sinsenkrysset holdeplass.

På denne tiden var italienertrikkene SL95 blitt et daglig innslag i bybildet. Den dag i dag føler jeg noe av den samme uroen som den gangen ovenfor disse romlende og ulende beistene. Her er vogn 149 på Sinsenkrysset hp.

294 og 298 på Brugata holdeplass.

Tilbake