Trikker i blomstereng 31. mai 2007

Stortorvet er ikke til å kjenne igjen for tida. Torget er nesten helt dekket med blomster og fullstendig omringet av trikker som ustanselig kommer og går i alle retninger. Det har blitt nye trikkegater og nye holdeplasser, og trikketettheten er imponerende. Domkirken er pakket inn i plast og det kryr av blomsterhandlere, kunder, reisende og japanske fotograferende turister.

Tilbake